Reference

megst022

Reference

Izrađenu armaturu koju proizvodimo u našem Armiračkom pogonu u Dicmu isporučujemo na mnoga velika gradilišta na području cijele Hrvatske. Na nekim gradilištima samo isporučujemo armaturnu mrežu i izrađenu armaturu, a na nekima pružamo kompletnu uslugu: isporuku izrađene armature i armaturnih mreža i ugradnju.

Neke od naših značajnijih referenci su sljedeće:

Tvrtka Ćitić Gradnja d.o.o. Split je sklopila Ugovor o građenju poslovno-stambenog objekta sa podzemnom garažom „TRSTENIK 5“ sa investitorom Ora mont d.o.o. iz Splita.

U pitanju je stambeno-poslovni neboder visine 18 katova radnog naziva „Trstenik 5“.

Svojim volumenom u ritmu harmoničkih odnosa, postaje zasigurno simbol u prostoru istočnog dijela grada. Nalik je na skladnu slagalicu na kojoj se nenametljivim nijansama svijetle i tamnije sive boje naglašavaju pojedine dionice grupa stambenih prostora. Vizure iz stanova jedanput naglašavaju doživljaj mora i otoka, a drugi put panoramu grada i park šumu Marjan. Struktura stanova je prilagođena prema potrebama i mogućnosti kupaca, različitih veličina od jednosobnih do trosobnih. Stanovi na zadnjim etažama su većih površina (penthouse). U dogovoru s kupcima mogu biti dvoetažni. Standardna izvedba i oprema stanova je na visokoj razini.

Na raskrižju, prema Poljičkoj cesti planiran je zasebni poslovni objekat na tri etaže koji je stepenicama i dizalom povezan sa javnom garažom na prvoj podzemnoj etaži. Poslovni objekat ukupne površine 1.742 m2 se može koristiti kao jedinstvena poslovna cijelina ili dijeliti na više pojedinačnih prostora.

U prizemlju stambenog nebodera planirano je više zasebnih poslovnih prostora, a s istočne strane nebodera predviđena je kafeterija s galerijom i natkrivenom terasom, ukupne površine 467 m2.

Na ovom projektu pružamo kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Ćitić Gradnja d.o.o. Split je sklopila Ugovor o građenju poslovno-stambenih objekata sa podzemnim garažama „TRSTENIK 4.1“ i „TRSTENIK 4.2“ sa investitorom Ora mont d.o.o. iz Splita.

Na ovom projektu pružamo kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Ćitić Gradnja d.o.o. iz Splita je sklopila Ugovor o o građenju stambeno-poslovne građevine sa dječjim vrtićem na lokaciji Kila I  u Splitu po programu POS-a sa investitorom Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Na ovom projektu pružamo kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Glavni smo dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature na brojnim gradilištima tvrtke PZC Split d.d. na području grada Splita i njegove šire okolice: Kaštela, Trogira, Klisa, Dicma, Sinja,…

Tvrtka Megalit d.o.o. iz Solina na području grada Trogira gradi Trgovački centar Marisa koji se prostire na cca 21.000 m2 BRP-a. Centar ima dvije podzemne garaže sa 240 parkirnih mjesta, prizemlje i tri kata.

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine s trafostanicom TS 10-20/04V  Solinska 7, 4x1000kVA „WestGate A“ u Splitu. Investitor je S.B. Toranj d.o.o. Ukupna bruto površina građevine je 18.800 m2 od čega je 7.300 m2 podzemno (četiri podzemne garaže), a 11.500 m2nadzemno (suteren, prizemlje i dvanaest katova).

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 950 T izrađene armature i preko 380 T armaturnih mreža.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač sklopila Ugovor o izvođenju radova na rušenju starog i izgradnji novog kampa i hotela Valdaliso u Rovinju.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 550 T izrađene armature i preko 350 T armaturnih mreža.

Tvrtka Megalit d.o.o. iz Solina je sklopila Ugovor sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Trogir o rušenju starog i izgradnji novog vatrogasnog doma na području grada Trogira. Novi vatrogasni dom se prostire na 1.800 m2 prostora.

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Tehnika d.d. je ugovorila izvršavanje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova za proizvodnu halu tlocrtne površine 1056 m² kao i radove na uređenju okoliša i pristupne prometnice.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač radova sklopila Ugovor o izvođenju radova – II faze građenja novog proizvodnog pogona  – proizvodnja krutih, polukrutih i tekućih lijekova u krugu tvornice Belupo u Koprivnici. Projektirani obim površine izgradnje cijele II faze je cca 23.000 m2.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 720 T izrađene armature i preko 340 T armaturnih mreža.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač sklopila Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje – Visokoregalnog skladišta (VRS) i ekspedita, odnosno skladišta gotove robe, ambalaže i sirovina, te ekspedita skladišta – Tvornice juha i Vegete – Podravka d.d. u Koprivnici.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 270 T izrađene armature i preko 30 T armaturnih mreža.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Poslovno apartmanskog objekta u Srebrenom, općina Župa dubrovačka, za naručitelja HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. Ukupna brutto površina građevine je 5.234 m2.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 240 T izrađene armature i preko 360 T armaturnih mreža. Također smo isporučenu armaturu ugrađivali.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač radova sklopila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji hotelskog kompleksa „Nimfa“ u Živogošću. Investitor je tvrtka Hoteli Živogošće d.d. Hotelski kompleks sastoji se od hotela Nimfa (glavna građevina), depadansi Pelagija, Pokrivenica, Suzina i Licinijan te pratećih sadržaja za zabavu. Svi postojeći objekti su kategorije 3*, a rekonstrukcijom se stvaraju uvjeti za kategoriju 4*. Depadansa Lucijan nije obuhvaćena Ugovorom. Hotel se rekonstruira, a postojeće depadanse se ruše i grade nove.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature, te smo isporučili preko 350 T izrađene armature i preko 300 T armaturnih mreža.

Tvrtka Kamgrad d.o.o. iz Zagreba je kao glavni izvođač radova sklopila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji hotela Park u Splitu. Rekonstrukcija je vrijedna skoro 10 milijuna eura. Obnovom je zgradi pripojen aneks te je nadograđen i četvrti kat čime su prošireni kapaciteti hotela sa 57 na 72 sobe uključujući šest apartmana, od kojih pojedini sa vanjskim jacuzzijem i pogledom na arhipelag. Za brojne osobe koje tijekom cijele godine iz poslovnih razloga borave u Splitu posebno su dizajnirane dvoetažne sobe u kojima je potpuno opremljen, funkcionalan ured odvojen od same hotelske sobe. Izuzetan, novi eno-gastronomski koncept, luksuzni spa Priska s fitness dvoranom, vanjski bazen na terasi hotela, zimski vrt i konferencijske dvorane, uz povećanje kvadrature soba, lobija i ostalih hotelskih sadržaja donijeli su ovom stoljetnom centru splitske društvene scene i zasluženu, petu zvjezdicu.

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Zagorje – Tehnobeton d.d., Varaždin je sklopila Ugovor o građenju stambeno-poslovne građevine na lokaciji Klara u Zagrebu po programu POS-a sa investitorima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Tehnika d.d. je kao glavni izvođač radova sklopila Ugovor o građenju za izvođenje građevinsko-obrtničko-instalaterskih radova prve proširene faze izgradnje Hotela Orlando i rekonstrukcije Vile Borovka u Srebrenom. Ukupna brutto površina građenja iznosi 24.155  m².

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Ćitić Gradnja d.o.o. iz Splita je sklopila Ugovor o građenju stambeno-poslovne građevine i trafostanice na lokaciji Kila III u Splitu po programu POS-a sa investitorima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i tvrtkom HEP d.d.

Površina parcele je 6.816 m2 i na njoj su se izgradila 2 nebodera, 2 stambene zgrade i podzemna garaža te trafostanica. Sastoji se od 206 stanova, 3 poslovna prostora, 325 garažnih mjesta i 47 otvorenih parkirališnih mjesta.

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova.

Tvrtka Mucić&Co. d.o.o. iz Dugopolja je sklopila Ugovor o rekonstrukciji Zračne luke Dubrovnik na površini od 8.000 m2.

Na ovom projektu smo pružali kompletnu uslugu: isporuku armaturnih mreža i izrađene armature kao i izvođenje armiračkih radova. Ukupno smo isporučili 227 T armaturnih mreža i 835 T izrađene armature.

Tvrtka Mucić&Co. d.o.o. iz Dugopolja je sklopila Ugovor o građenju Ulaznog terminala luke Ploče. Izgradnja se nametnula kao potreba u svrhu razvijanja konkurentnosti luke Ploče te objedinjuje sve značajne poslovne čimbenike lučkog poslovanja na jednom mjestu: Lučku upravu Ploče, špeditere, kontrolne kuće, policiju, carinu,…

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Mucić&Co. d.o.o. iz Dugopolja je sklopila Ugovor o građenju trgovačko-zabavnog centra Mall of Split sa investitorom Mejaši prvi d.o.o. Ovo je jedan od najvećih i najmodernijih centara u regiji koji ima 60.700 m2 neto prostora, 2.320 parkirnih mjesta i preko 200 prodajnih prostora.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Osijek Koteks d.d. iz Osijeka je kao glavni izvođač radova potpisala Ugovor o izgradnji Južne obilaznice Osijeka. Prema projektu proširena Južna obilaznica ima osam objekata: poljoprivredne prijelaze „Josipovac” i „Višnjevac“, zatim most preko kanala „Crni Fok“, podvožnjake „Filipovica“ i „Vinkovačka“, nadvožnjake „Bosutsko“ i „Trpimirova“ te potporni zid duljine 240 metara promjenjive visine od 2,5 do 6 metara.

Na ovom projektu smo bili jedan od glavnih dobavljača izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d. kao izvođač radova sklopila je Ugovor o građenju za izgradnju trgovačkog centra na uglu Horvaćanske i Rudeške ulice u Zagrebu, s naručiteljem „Vrbani projekt“ d.o.o. Trgovački centar sastojat će se od 4 podzemne etaže u kojima je smješteno parkiralište i supermarket, i 2 nadzemne etaže u kojima se nalaze shopping mall i prodajni lokali, dok 2. etaža uključuje i kuglanu. Ukupna bruto površina centra iznosi 37.655 m2.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Ćitić Gradnja d.o.o. Split je sklopila Ugovor o građenju poslovno-stambenog objekta sa podzemnom garažom „TRSTENIK 3“sa investitorom Ora mont d.o.o. iz Splita.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d.  kao izvođač radova sklopila je Ugovor o građenju za izgradnju armirano-betonskih i čeličnih konstrukcija na izgradnji objekta Novog proizvodnog pogona Plive SM2-dogradnja API pogona u Savskom Marofu.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d.  kao izvođač radova sklopila je Ugovor o gradnji stambeno-poslovne građevine u Korpivnici, u stambenoj zoni Lenišće B-5. Investitor je COART d.o.o., Koprivnica.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je Ugovor o građenju poslovne zgrade Sky office na predviđenoj parceli od 5.700 m2. Investitori su Officium Partner d.o.o. i Dalekovod ulaganja d.o.o. Zgrada je projektirana u dva individualna dijela jednake visine s tri povezane podzemne garažne etaže. Nadzemni dio zgrade se sastoji od dva tornja, svaki u tlocrtnom obliku «leće» s 22 kata, koji su od 3. do 16. kata povezani. Svaki toranj za sebe funkcionira kao jedna individualna zgrada, čija prostorna organizacija i tehnička oprema je neovisna od susjednog tornja.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d. je sa Gradom Koprivnicom sklopila Ugovor o građenju građevine „Palača pravde“. Specifičnost ove građevine je u tome što je projektirana i građena s godišnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje manjom od 15 kWh/m2 – oznake „A+“.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Grad Zagreb, Tehnika Vrbani d.o.o. i Tehnika d.d. su sklopili Ugovor o  uređenju imovinsko-pravnih poslova za: financiranje, gradnju i opremanje osnovne škole i kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice) po sistemu „ključ u ruke“ u naselju Vrbani III, Zagreb. Građevina Osnovna škola ima ukupnu bruto površinu 5.866 m2, a kombinirane dječje ustanove 3.675,50 m2.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

Tvrtka Tehnika d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je Ugovor o građenju trgovačkog centra Supernova u Buzinu. Investitor je tvrtka Afirmacija nekretnine d.o.o. iz Zagreba.

Namjena je osnovnih prostora poslovno prodajna, a uz njih su osmišljeni dodatni sadržaji garaža, kino-dvorana, restorana, ugostiteljskih te poslovnih prostora. Objekt je tlocrtno zamišljen kao četvrtina kruga orijentirana ravnim stranicama prema istoku i jugu. Cijelom površinom objekta prostire se podzemna garaža, koja je jedina podzemna etaža objekta. U nadzemnom dijelu tlocrt se značajno reducira, veliki dio prostora na jugozapadnom dijelu tlocrta postaje nadzemni parking, sjeverni, istočni i dio južnog oboda objekta postaju poslovni i trgovinski prostori. Tlocrti i volumen građevine trgovačkog centra, nepravilna su oblika. Krov je djelomično ravan, prohodan (parkiralište na krovu), a djelomično skošen, nepravilna oblika na dijelu iznad zabavnog centra i kina na drugoj etaži.

Na ovom projektu smo bili glavni dobavljač armaturnih mreža i izrađene armature.

 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda – Tehnika d.d., Zagreb
 • LIDL Perušić – Tehnika d.d. , Zagreb
 • LDC Dugopolje – Tehnika d.d. , Zagreb
 • SPG Dunjevac Zagreb – Tehnika d.d. , Zagreb
 • KAUFLAND Jankomir, Zagreb – Tehnika d.d. , Zagreb
 • KAUFLAND Umag – Tehnika d.d. , Zagreb
 • KAUFLAND Sloboština, Zagreb – Tehnika d.d. , Zagreb
 • Poslovni kompleks HEP-a Zagreb – Tehnika d.d. , Zagreb
 • BIO-CENTAR Borongaj, Zagreb – Tehnika d.d., Zagreb
 • Most na Dravi – Skladgradnja d.o.o., Split
 • Nadvožnjak Jastrebarsko – Skladgradnja d.o.o., Split
 • Tunel Šubir – Skladgradnja d.o.o., Split
 • Sv. Kuzam i viadukt Tabor Rijeka – Skladgradnja d.o.o., Split
 • Brodomerkur skladište u Splitu – Brodomerkur d.d., Split
 • Građ. priključak Konjsko Ogorje – Dalekovod d.d., Zagreb
 • Vjetroelektrana „Rudine“ u Kaštelima – Dalekovod d.d., Zagreb
 • Sanacija DV 35 KV Nin – Pag – Dalekovod d.d., Zagreb
 • Terminal rasutih tereta luke Ploče – Mucić & Co. Dugopolje
 • Hotel Katarina u Dugopolju – Mucić & Co. Dugopolje
 • METRO Cash & Carry u Dugopolju – Metro Cash & Carry d.o.o. Hrvatska
 • METRO Cash & Carry u Osijeku – Metro Cash & Carry d.o.o. Hrvatska
 • Vjetroelektrana Katuni – Feracina d.o.o., Sinj
 • Trafostanica Katuni – Tehno-elektro d.o.o. Đakovo
 • Trafostanica Kraljevac – Tehno-elektro d.o.o. Đakovo